Dokumentua

Enpresa Ziurtagiria. Erretiro Aurreratua, Hitzarmen Kolektiboari Jarraiki.

Formatua(k): PDF
Balorazioa:
(Baloraziorik gabe oraindik)
 


Ziurtagiria. Erretiro Aurreratua, Hitzarmen Kolektiboari Jarraiki.

Certificado de Empresa. Jubilación Anticipada en virtud de Acuerdo Colectivo.

Deskargatu PDF formatuan ( 0 bytes )
Glosarioa » www.hiztegia.net

Hitzarmen: Convenio

Ziurtagiria: Certificado

Aurreratua: Anticipado