Dokumentua

Ezintasun Iraunkorra eta Baliaezintasun Gabeko Lesio Iraunkorrak.

Formatua(k): PDF
Balorazioa:
(Baloraziorik gabe oraindik)
 


Ezintasun Iraunkorraren eta Baliaezintasunik gabeko lesioen eskaera.

Solicitud de Incapacidad Permanente y Lesiones permanentes no invalidantes.

Deskargatu PDF formatuan ( 913 kB )
Glosarioa » www.hiztegia.net

Eskaera: Solicitud

Ezintasun: Incapacidad

Iraunkorra: Permanente

Baliaezintasuna: Invalidez