Dokumentuak
Heriotzagatiko Laguntza Familia
Heriotzagatiko Laguntza Eskaera. Solicitud de Ayuda por...

Osorik ikusi »

Heriotzagatiko Laguntza. Itsasoko Erregimen Berezia. Gizarte Segurantza
Heriotzagatiko Laguntza Eskaera. Itsasoko Erregimen Berezia. Solicitud de Ayuda por Defunción. Régimen Especial del...

Osorik ikusi »

Alarguntasuna, Zurztasuna eta Familia aldekoa. Itsasoko Erregimen Berezia Gizarte Segurantza
Alarguntasuna, Zurztasuna eta Familia aldekoa. Itsasoko Erregimen Berezia. Viudedad, Orfandad y Favor de Familias. Régimen Especial del...

Osorik ikusi »

Alarguntza, Zurztasuna eta Familia-aldekoa Familia
Alarguntasuna, Zurztasuna eta Senideen aldeko eskaera. Solicitud de Viudedad, Orfandad y Favor de...

Osorik ikusi »

Enpresa Ziurtagiria Enpresa
Enpresa Ziurtagira. Certificado de...

Osorik ikusi »

Ezintasun Iraunkorra. Baliaezintasunik Gabeko Lesio Iraunkorrak. Itsasoko Erregimen Berezia. Gizarte Segurantza
Ezintasun Iraunkorra. Baliaezintasunik Gabeko Lesio Iraunkorrak. Itsasoko Erregimen Berezia. Incapacidad permanente.Lesiones permanentes no invalidantes. Régimen Especial de los Trabajadores...

Osorik ikusi »

Ezintasun Iraunkorra eta Baliaezintasun Gabeko Lesio Iraunkorrak. Gizarte Segurantza
Ezintasun Iraunkorraren eta Baliaezintasunik gabeko lesioen eskaera. Solicitud de Incapacidad Permanente y Lesiones permanentes no...

Osorik ikusi »

Enpresa Ziurtagiria. Erretiro Aurreratua, Hitzarmen Kolektiboari Jarraiki. Enpresa
Ziurtagiria. Erretiro Aurreratua, Hitzarmen Kolektiboari Jarraiki. Certificado de Empresa. Jubilación Anticipada en virtud de Acuerdo...

Osorik ikusi »

Enpresa Ziurtagiria Enpresa
Enpresa Ziurtagiria. Certificado de...

Osorik ikusi »

Erretiroa. Itsasoko Erregimen Berezia Gizarte Segurantza
Erretiro eskaera. Itsasoko Erregimen Berezia. Solicitud de pensión. Régimen Especial de los Trabajadores del...

Osorik ikusi »

Erretiroa Gizarte Segurantza
Prestazio-eskaerak. Erretiro eskaera Solicitud de prestación....

Osorik ikusi »

TC.4/6 artistak eta zezenketako profesionalak
Jardueren Urteko Aitorpena. Erregimen Orokorra. Artisten eta Zezenketako Profesionalen Taldea. Langileak. Declaración Anual de Actividades. Régimen General. Colectivo de...

Osorik ikusi »

TC.4/5 artistak eta zezenketako profesionalak
Emanaldien Egiaztagiria. Erregimen Orokorra. Artisten eta Zezenketako Profesionalen Taldea. Justificante de Actuaciones. Régimen General. Colectivo de Artistas y Profesionales...

Osorik ikusi »

TC.3/4 Gizarte Segurantza
Gizarte Segurantzarekin Hitzartutako Asistentzia Sanitarioaren Likidazio Buletina. Boletín de Liquidación de la Asistencia Sanitaria Concertada con la Seguridad...

Osorik ikusi »

TC.3/2 Gizarte Segurantza
Eskola Aseguruaren Kotizazio Buletina. Boletín de Cotización al Seguro...

Osorik ikusi »

TC.2/19 artistak eta zezenketako profesionalak
Gizarte Segurantzako Kotizazio Buletina. Langileen Izen-zerrenda. Erregimen Orokorra. Artisten eta Zezenketako Profesionalen Taldea. Boletín de Cotización a la Seguridad...

Osorik ikusi »

TC.2/10 Enpresa
Gizarte Segurantzako Kotizazio Buletina. Erregimen Orokorra. Merkataritzako Ordezkarien Taldea. Enpresen Zerrenda. Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Régimen...

Osorik ikusi »

TC.2/8 Gizarte Segurantza
Gizarte Segurantzako Kotizazio Buletina. Langileen Izen-zerrenda. Nekazaritzako Erregimen Berezia. Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal de...

Osorik ikusi »

TC.2/5 Gizarte Segurantza
Gizarte Segurantzako Kotizazio Buletina. Langileen Izen-zerrenda. Itsasoko Langileen Erregimen Berezia. Boletín de Cotización a la Seguridad Social. Relación Nominal...

Osorik ikusi »

TC.2/4 Gizarte Segurantza
Gizarte Segurantzako Kotizazio Buletina. Langileen Izen-zerrenda. Ikatz Meatzaritzako erregimen Berezia. Boletín de Cotización a la Seguridad Social. relación Nominal...

Osorik ikusi »

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5