Dokumentuak
TA.0521/8 eredua Altak eta bajak
Eskabidea: mendekotasun ekonomikoa duten langile autonomoen alta, baja edo datu...

Osorik ikusi »

TA.0521/7 eredua Altak eta bajak
Eskabidea: alta, baja edo datu aldaketa nekazaritza arloan diharduten norberaren konturako langileentzako sistema...

Osorik ikusi »

TA.0521/6 eredua Altak eta bajak
Eskabidea: alta, baja edo datu aldaketa Autonomoen erregimen berezian –ondasun erkidego, sozietate zibil, sozietate kolektibo edo sozietate komanditarioetako...

Osorik ikusi »

TA.0521/5 eredua Altak eta bajak
Eskabidea: alta, baja edo datu aldaketa Autonomoen erregimen berezian -merkataritzako sozietate kapitalistetako bazkideak, bazkideen senitartekoak edo halako sozietateen...

Osorik ikusi »

TA.0521/4 eredua Altak eta bajak
Eskabidea: alta, baja edo datu aldaketa Autonomoen erregimen berezian –lan elkartuko kooperatibetako...

Osorik ikusi »

TA.0521/3 eredua Altak eta bajak
Eskabidea: Alta, baja edo datu aldaketa Autonomoen Erregimen Berezian –eliza katolikoko...

Osorik ikusi »

TA.0521/2 eredua Altak eta bajak
Eskabidea: Alta, baja edo datuen aldaketa Autonomoen Erregimen Berezian -ustiapenaren titularrari laguntzen dion...

Osorik ikusi »

TA.0040 eredua (prestakuntza) Gizarte Segurantza
Prestakuntza-hitzarmen berezia aintzat hartzeko alta-eskaera prestakuntza-programetan parte hartzen duten pertsonentzat (1493/2011 ED, urriaren...

Osorik ikusi »

TA.0040 SJ eredua Gizarte Segurantza
Eskabidea: Hitzarmen Bereziari dagozkion kuoten sarreraren arduraduna, hitzarmenaren sinatzaileaz bestekoa,...

Osorik ikusi »

TA.0040/CS eredua Altak eta bajak
Eskabidea: Hitzarmen Berezia Tas/2865/2003 aginduaren itzalpean...

Osorik ikusi »

TA.0040 eredua Altak eta bajak
Alta, baja eta datuen aldaketa eskaera/iraungipena/berriro hastea/hitzarmen bereziaren...

Osorik ikusi »

TA.0040 eredua (ERE CA) Gizarte Segurantza
Klausula-gehigarria Hitzarmen Berezian formalizatzeko eskaera, 2865/2003/GET aginduaren 20. artikuluaren babesean, azaroaren 22ko 3862/2004/GET aginduak emandako idazketa berriarekin...

Osorik ikusi »

TA.0040 eredua (ERE) Altak eta bajak
Eskabidea: 55 urteko edo gehiagoko langileak jasotzen dituzten Enplegu-Erregulaziorako Espedienteekin (ERE) lotutako enpresaburu eta langileen hitzarmen bereziari dagokion...

Osorik ikusi »

T.5 eredua Gizarte Segurantza
Titularra ez den bati informazioa emateko...

Osorik ikusi »

TA.4 eredua Gizarte Segurantza
Lan-bizitzako datuak zuzentzeko...

Osorik ikusi »

T.3 eredua Gizarte Segurantza
Pertsona fisikoei buruzko Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datu-baseko dokumentu edo informazioaren...

Osorik ikusi »

TA.2/T eredua (0138) Altak eta bajak
Besteren konturako langilearen alta, baja edo datuen aldaketa Erregimen Orokorrean -etxeko langileen Sistema Berezia- langileak...

Osorik ikusi »

TA.2/S eredua (0138) Altak eta bajak
Besteren konturako langilearen alta, baja edo datuen aldaketa Erregimen Orokorrean -etxeko langileen Sistema...

Osorik ikusi »

TA.2/T eredua Altak eta bajak
Alta, baja eta datu aldaketa eskaera inoren konturako langilearentzat -langileak hala...

Osorik ikusi »

TA.2/S eredua (erraztua) Altak eta bajak
Inoren edo pareko langilearen baja...

Osorik ikusi »

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5